Uslovi korišćenja i prodaje

Na osnovu odredbe čl.13. i čl.27. Zakona o zaštiti potrošača (Sl.glasnik RS 62/2014) Univerzal d.o.o. Novi Sad, svoje cenjene potrošače koji robu kupuju putem internet sajta www.uni.rs
O B A V E Š T A V A

- da se prodaja robe putem internet sajta www.uni.rs obavlja u okviru registrovane delatnosti preduzeća Univerzal d.o.o., Bulevar vojvode Stepe 60, Novi Sad, Srbija, mat.br. 08281025, PIB: 100237167, šifra dlatnosti 4690 Tel.: +381216403211, Fax: +381216403212, www.uni.rs, adresa za izjavljivanje reklamacije je: online@uni.rs po odluci o prodaji podsredstvom pošte ili putem interneta.

- da se osnovna obeležja robe mogu naći na sajtu www.uni.rs

- da se prema Zakonu o zaštiti potrošača (Službeni glasnik RS, br. 62/2014) kupovina preko naše prodajne internet stranice www.uni.rs smatra prodajom na daljinu.

- da roba koja se prodaje putem internet sajta www.uni.rs poseduje svojstva potrebna za redovnu upotrebu te vrste robe u skladu sa njenom namenom koja je definisana u Deklaraciji;

- da se saobraznost robe ugovoru ISKLJUČIVO utvrđuje prema svojstvima i nameni robe kako je to definisano pripadajućom Deklaracijom;

- kupljenu robu isporučujemo u roku od 2-3 radna dana putem kurirske službe, na način kako je to definisano ovde.

- da se mogućnost kupovine robe uz posebne cenovne pogodnosti i∕ili uz posebne prodajne podsticaje (akcijska prodaja), obavlja u skladu sa uslovima koji su objavljeni na internet sajtu www.uni.rs;

- da potrošač robu koju kupuje putem internet sajta www.uni.rs može firmanom pre i nakon prijema robe;

- da potrošač prilikom kreiranja porudžbenice pritiskom na taster POTVRDI preuzima obavezu plaćanja naručene robe;

- da u slučaju prijema robe potrošač ustanovi da pristigla roba nije kao na narudžbenici, potrošač ima pravo na reklamaciju;

- da u slučaju prijema robe potrošač ustanovi da artikal želi da zameni za drugi artikal, koji može biti veće, manje ili iste cenovne kategorije od predhodno poručenog, potrošač može zameniti artikal u roku od 14 dana na način kako je to definisano ovde.

- da u slučaju prijema robe potrošač isti ne želi da zadrži, ima pravo na odustanak ugovora i povraćaj sredstava u visini plaćene kupoprodajne cene za predmetnu robu, u roku od 14 dana na način kako je to definisano ovde.

- da za robu koja je poručena putem ONLINE prodavnice potrošač ima pravo da izjavi reklamaciju na već korišćen proizvod, na način koji je definisan za robu kupljenu putem ONLINE prodavnice. Način i postupak izjavljivanja reklamacije možete pronaći ovde.


Univerzal.

string(0) ""
string(0) ""